CARE4-Môi trường làm việc năng động.

By care4vietnam

Hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi tại Việt Nam vì thế Care4 đã và đang nỗ lực thiết lập một nền tảng vững chắc trong việc xây dựng mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Việt Nam bao gồm những thông…