Tìm kiếm những cơ hội phù hợp với bạn và cùng CARE4 dựng xây nền tảng chăm sóc sức khoẻ trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Thực tập sinh

CARE4 mang đến cho sinh viên và các bạn mới tốt nghiệp cơ hội cùng đóng góp vào sự phát triển của chúng tôi.

Nhân Viên

CARE4 luôn tìm kiếm những tài năng trẻ – những người có niềm đam mê và hăng say làm việc trong môi trường có tốc độ tăng trưởng nhanh.